Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/devflowtwo/www/dbp2/wp-includes/functions.php on line 4778
Historia | Den Blå Planet
Historia

Historia

Från Danmarks Akvarium till Den Blå Planet

Äventyret runt Danmarks Akvarium inleddes julaftonen 1934.

Ingenjör Knud Højgaard och hans son, zoologen Mogens Højgaard, tog då sin årliga skogspromenad. Sonen Mogens beskriver sin dröm om att bygga drivhus åt paddor och fiskar – om han då alltså hade ägt skogen.

Genom den anmärkningen uppstod idén kring Danmarks Akvarium, för Knud Højgaard svarade sin son: ”det tål att tänkas på”.

Fem år senare, det vill säga 1939, invigdes Danmarks Akvarium.

Besökare svimmade i parti och minut

Det första allmänna akvariet i Danmark – något som redan 1939 var det näst största i Europa – blir ett stort dragplåster. På en månad får akvariet nästan 77 000 besökare.

Den stora trängseln inne i akvariet leder till att besökarna måste släppas in i grupper. Och även om akvariet hade en bred korridor och fyra sidokorridorer är ändå ventilationen så dålig att åtskilliga gäster tappar sansen.

Kriget drabbar akvariet

Samma år som Danmarks Akvarium öppnar bryter andra världskriget ut. Kriget leder till att det blir omöjligt att importera fisk. Ändå lyckades man att hålla akvariet försett med djur, dock blev artvariationerna mindre.

Sommaren 1944, mitt under brinnande krig, drabbas Danmark också av en generalstrejk. För Danmarks Akvarium är detta en katastrof, eftersom det innebär att akvarierna blir utan strömförsörjning.

Med direktör Mogens Højgaard i spetsen tvingas nu personalen att försörja akvarierna med syre via pedalkraft.

Danmarks Akvarium växer

1974 blev behovet av förnyelse akut, och två nya avdelningar invigdes. Nu fick besökarna tillgång till fem nya imponerande landskapsakvarier och ett biologiskt museum.

Drygt ett årtionde senare firar Danmarks Akvarium 50-årsjubileum 1989. För att fira den stora händelsen överlämnar Knud Højgaards Fond en tillbyggnad till akvariet, där man kan öppna café. Caféet står klart året därefter.

Charlottenlund blir för litet

Allt eftersom åren går tillkommer nya utbyggnader. Ändå håller Danmarks Akvarium på att helt växa ur sina byggnader i Charlottenlund.

I mitten av 1990-talet blir det helt nödvändigt att ordna med mer plats och modernare inredning. Emellertid är tomten skyddad och inga bygglov ges, vilket i sin tur innebär att det inte går att stanna kvar i Charlottenlund.

Den Blå Planet blir till

Efter ett antal år då finansieringen ordnades, bland annat med hjälp av fonder, drog man igång en arkitekturtävling 2007. Ett nytt akvarium ska byggas, och Tårnby kommun på Amager ställer en strandtomt till förfogande.

Den danska arkitektbyrån 3XN vinner den internationella arkitekttävlingen. Det nya akvariet, Den Blå Planet, har nu förverkligats.

I mars 2013 hade 3 000 djur flyttats från det gamla Danmarks Akvarium i Charlottenlund till Den Blå Planet på Amager, där också 17 000 nya djur har tillkommit.

Därmed inhyser Den Blå Planet 20 000 fiskar och havsdjur fördelade på 53 akvarier med totalt sju miljoner liter vatten.

Byggnadens arkitektur är inspirerad av en virvelström, och redan innan Den Blå Planet öppnade sina dörrar utsågs huset till ”Danmarks finaste fyrtornsprojekt” inom turism- och upplevelsebranschen.