Handicapforhold

Den Blå Planet er tilgængelig for personer med nedsat funktionsevne.

Alle arealer både inde og ude har niveaufri adgang med jævn og stabil belægning, brede døre og tilstrækkelige passage- og vendebredder.

Akvariet er medlem af Mærkeordningen for Tilgængelighed. Se flere informationer om tilgængelighed i Den Blå Planet på www.godadgang.dk.

Parkering
Kørestol
Lån en kørestol
Gratis adgang for ledsager
Løfteplatform
Hørehæmmede
Toiletter
Synshandicappede, svagtseende og blinde
Førerhunde og servicehunde
Elevator
Trapper
Hvilepladser