Våra djur

Välj zon

Nordliga sjöar och hav

Oceanen

Tropiska sjöar och floder

Välj akvarier

Vattenhålet

Under uppförande

Den breda bäcken

Dansk sjö

Dansk å

Dansk skogssjö

Sill i Öresund

Stenrev i Öresund

Gömställen på havsbottnen

Sandbotten

Ålgräs i Öresund

Färöisk fågelklippa

Välj art

Välj en art för att läsa mer


Lunnefågel

Lunnefågel

Sillgrissla

Sillgrissla

Ejder

Ejder

Inkatärna

Inkatärna

Blågylta och Rödnäbba

Blågylta och Rödnäbba

Berggylta

Berggylta

Långa

Långa

Torsk

Torsk

Lyrtorsk

Lyrtorsk

Gråsej

Gråsej

Havsabborre

Havsabborre

Guldsparid

Guldsparid

Vitling

Vitling

Havskatt

Havskatt

Europeisk ål

Europeisk ål

Havsål

Havsål

Storfläckig rödhaj

Storfläckig rödhaj

Rödspätta

Rödspätta

Skrubbskädda

Skrubbskädda

Piggvar

Piggvar

Bergtunga

Bergtunga

Knaggrocka

Knaggrocka

Stille havs havskatt

Stille havs havskatt

Grönning

Grönning

Grönning

Grönning

Spräcklig grönning

Spräcklig grönning

Tång grönning

Tång grönning

Gåspenna-kungsfisk

Gåspenna-kungsfisk

Kopparkungsfisk

Kopparkungsfisk

Fenknot

Fenknot

Ejder

Ejder

Fakta

LatinsktSomateria mollissima
Storlek71 cm
MatKräftdjur, musslor och snäckor
LivsmiljöKust
IUCN

Nära hotad

PlatsEuropa, Nordamerika och Sibirien
Karta

Lever tillsammans i stora kolonier

Ejdern kan ses överallt längs den danska kusten. Under häckningssäsongen möts de i stora kolonierna på obebodda öar, som Saltholmen bredvid Den Blå Planeten. På Saltholmen finns Nordeuropas största koloni av ejdrar.

Barnen går på ”förskola”

Så fort ejderungarna kläckts söker sig ungarna ut på vattnet. Här passas de i ”förskolan” med upp till 100 ungar. Förskolan passas i skift av vuxna honor.


Havsutter

Stillahav bläckfisken

Ett hav av plast

Europeisk hummer